Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

JCC Global מחבר למעלה מאלף מרכזים קהילתיים יהודיים ברחבי העולם

JCC Global יוצר מערכות יחסים משמעותיות ומעוררות השראה בין יהודים וקהילות יהודיות בכל רחבי העולם, תוך התייחסות למאפיינים הייחודיים של כל קהילה וקהילה. כל קהילה מועשרת כתוצאה מקשרים אלו ומגישה אל משאבי ידע משותפים ושיתופי פעולה.