Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

בשנת 2006, יזם JCC Global – בשותפות עם פדרציית ניו-יורק, הסוכנות היהודית לארץ-ישראל – והמשרד לקשרי ישראל ניו-יורק, את פרויקט המשולשים. הפרויקט החל בפיילוט אשר חיבר ארבעה מרכזים קהילתיים יהודיים בשלוש ערים – ירושלים, ניו-יורק ובואנוס-איירס – ומשם פרח לכמעט עשרה פרויקטים משולשים בכל רחבי העולם היהודי. הפרויקט שינה את תפיסת ואפשרויות היישום של מושג העמיות היהודית.

מחקר הערכה אשר נערך ובוצע על-ידי ד”ר עזרא קופלוביץ’ ונתונים רבים נוספים הוכיחו כי פרוייקטים חלוציים אלו הינם חדשניים, בעלי משמעות רבה ואורח חיים (ניתן לקבל העתק מדו”ח ההערכה לפי דרישה). הפרויקטים מוסיפים עושר ומשמעות לחייהם האישיים של האנשים המעורבים, מחזקים את הקהילה היהודית המקומית ויוצרים תחושה של אחריות משותפת בין יהודים בכל העולם.

מרכזים אשר משתתפים והשתתפו בעבר בפרויקט המשולשים:

  1. ניו-יורק/ ירושלים/ בואנוס-איירס
  2. ניו-יורק/ ירושלים/ לונדון
  3. ניו-יורק/ אשדוד/ דנפרופטרובסק, אוקראינה
  4. ניו-יורק/ חולון/ מינכן, גרמניה
  5. מיאמי/ ירוחם/ בואנוס-איירס
  6. ניו-יורק/ חולון/ סופיה, בולגריה
  7. ניו-יורק/ תל-אביב/ איסטנבול, טורקיה
  8. ניו-יורק/ ירושלים/ מקסיקו-סיטי, מקסיקו